تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شبانه روزی ولایت در منطقه سرباز از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را تجهیز نمود.

آقای رستم ملایی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1394 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 50 دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان همچنین ضمن تقدیر و تشکر ، این اقدام خداپسندانه بنیاد را بی نظیر و نقش کتابخانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه را با توجه به این که به صورت شبانه روزی در مدرسه حضور دارند، بسیار موثردانست.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی،15 میز مطالعه دو نفره ،8 عدد قفسه کتابخانه ،20 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی80/200/000 ریال (8میلیون و 20 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،466 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز

تجهیزکتابخانه دبیرستان دانشگاه ولایت در شهرستان سرباز