تحلیل آزمون 20 فروردین-حسابداری

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 20 فروردین، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق

تحلیل آزمون 20 فروردین-حسابداری

تحلیل آزمون20 فروردین 1395–   حسابداری سوم هنرستان

داوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 20 فروردین، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می­گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.

تحلیل آزمون 20 فروردین-حسابداری

در آزمون 20 فروردین، همان طور که  طبق جدول بالا مشاهده می­شود، در درس ریاضیات امور مالی 1  نفر و مدیریت بازرگانی 2 نفر از داوطلبان به صد درصد سوالات پاسخ صحیح دادند. طبق نتایج به دست آمده،  بیشترین میانگین درصد پاسخ‌گویی مربوط به درس حسابداری شرکت­ها با 40 درصد و کمترین میانگین درصد پاسخ‌گویی مربوط به درس­ مفاهیم و روش­های آماری با 16 درصد بوده است.