دنیای جذاب کودکان را به کتابخوانی تشویق کنید

قرار دادن کودک در محیطی که افراد آن خانواده اهل مطالعه کتاب هستند،بسیار اثرگذار است.

دنیای جذاب کودکان را به کتابخوانی تشویق کنیدجعفربای آسیب شناس در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان وخانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارداشت: اگر  والدین بتوانند هر روز برای فرزند خود کتاب بخوانند تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود، و این امر کمک شایانی به شکوفایی توانایی او در خواندن و نوشتن می‌کند.

وی گفت:  اگر والدین نقش فعال ‌تری ایفا کنند نه تنها کودکان به تحصیل ترغیب می‌شوند بلکه نگرانی خود آنها نیز کاهش می‌یابد.

بای  در پایان عنوان کرد: تصویر سازی ذهنی نقش مهمی در درک داستان دارد ودر واقع کودک می توانند در ذهن خود ، داستان را ببینداین امر درفرایند رشد اهمیت زیادی دارد،زیرا به تدریج تصاویر در کتاب های آن ها حذف می شود.خواندن کتاب با موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی، آمیخته‌های دانش آموزان را در ذهنشان ماندگار می‌کند.

منبع :