تنبیه کودکان متناسب باسن کودکان صورت گیرد

برای تنبیه کودک نباید مسئولیت را از او سلب کرد زیرا با این کار او یاد می‌گیرد برای فرار از مسئولیت کار بدی انجام دهد که این امرموجب تنبل و بی مسئولیت شدن کودک می‌شود.

تنبیه کودکان متناسب باسن کودکان صورت گیردربابه غفارتبریزی روان شناس در گفتگو باخبرنگار حوزه جوانان وخانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تنبیه کودک امری ضروری است اما نباید با خشونت و به صورت ضرب و شتم انجام گیرد و برای این عمل باید به سن و توانایی جسمی و ذهنی کودک توجه کرد و او را به دلیل کاری که درک آن را ندارد تنبیه نکرد.

وی افزود: برای تنبیه کودکان می توان از جایگزین کردن رفتار صحیح به جای رفتار اشتباه استفاده کرد و هنگامی که کودک کار درستی انجام داد او را تشویق و به او جایزه داد.

این روان شناس در پایان گفت: محرومیت باید به نسبت کاری که کودک انجام می دهد، صورت گیرد منتهی بهتر است با تشویق کار درست همراه باشد به عنوان نمونه برای پیشرفت او از تشویق و یک تنبیه استفاده کرد و در این صورت محرومیت می تواند یک جایگزین مناسب برای تنبیه بدنی کودک به شمار رود.

منبع :