وقتی فرزندان در خانه حاکم می‌شوند

فرزند سالاری امروزه مشکل بسیاری از والدین بوده و از آن گله مندند که ریشه در رفتارهای خودشان دارد.

وقتی فرزندان در خانه حاکم می‌شوندناهید ازغندی روانشناس کودک در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:امروزه پدیده فرزند سالاری به دلیل ترس از آینده کودک و کاهش این نگرانی ها توسط والدین سعی شده تا تمام خواسته های آنان را برآورده و در این راه حتی از نیازهای خود نیز می گذرند.

وی افزود:وجود صمیمیت میان والدین و فرزندان تا جایی مجاز بوده که اقتدار پدر و مادر نقض نشده و اگر تمام خواسته کودک بی چون و چرا انجام شود باعث ایجاد فشارهای جسمی، روانی و حتی اقتصادی بر دوش والدین شده و در نتیجه فاصله بین کودک، پدر و مادر ایجاد خواهد شد.

ازغندی گفت:یکی دیگر از مشکلات فرزند سالاری ایجاد اعتماد به نفس کاذب در کودک شده زیرا معمولا خواسته های فرزندان براساس رقابت میان همسالان شکل گرفته و در صورت عدم برآورده شدن آن مشکلات روحی از جمله خشم، نفرت، خود شیفتگی، احساس ضعف و ناتوانی در او ایجاد می شودو این روانشناس کودک در پایان خاطر نشان کرد:در یک خانواده سالم صمیمی تر برآورده شدن خواسته های هر یک از اعضا در حد نیاز، نظر خواهی، بیان اعتقاد و انتقادات البته با حفظ اقتدار پدر و مادر و تعامل صحیح اعضای خانواده با یکدیگر وجود دارد.

منبع :جمع بندی نیم سال اول از دین و زندگی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : محمد رضایی بقا