نوروز 96

علی کرامت : قارچ‌ها

در فایل پیوست نکته‌های مبحث قارچ‌ها ضمیمه شده است.در فایل پیوست نکته‌های مبحث قارچ‌ها ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی