ویژگی‌های کتاب سؤالات پرتکرار

این کتاب‌ا منابع فوق‌العاده مهمی به‌خصوص در ایام امتحانات هستند.

ویژگی‌های کتاب سؤالات پرتکرار

این کتاب‌ا منابع فوق‌العاده مهمی به‌خصوص در ایام امتحانات هستند. شما با کمک این کتاب‌ها می‌توانید میزان تسلط خود را در هر مبحثی مورد ارزیابی قرار دهید. درواقع با حل تک تک نمونه‌سؤالات متوجه ایراد‌ها و کم و کاستی‌های خود می‌شوید و سعی می‌کنید تا قبل از امتحان آن‌ها را برطرف کنید و یادگیری‌های ناقص خود را کامل کنید. تعداد تکرار هر یک از سؤالات حاکی از اهمیت آن سؤال و مبحث مور نظر است؛ بنابراین با توجه به زمانی که در اختیار دارید می‌توانید سؤالات را گزینشی انتخاب کرده و حل کنید.

نکته‌ی دیگر این است که شما به‌راحتی می‌توانید با نمونه‌سؤالات امتحانی که در مدارس سایر شهرها طرح شده آشنا شوید و بدانید که امتحانات مدارس دیگر در چه سطحی برگزار شده است که این کار به نوبه‌ی خود اعتمادبه‌نفس شما را افزایش خواهد داد.