مهارت‌های ساده و مؤثر در مطالعه

برای جلوگیری از تداخل آموخته‌های قبلی و بعدی، بهترین راه مطالعه‌ی تک‌موضوعی است.

مهارت‌های ساده و مؤثر در مطالعه

برای جلوگیری از تداخل آموخته‌های قبلی و بعدی، بهترین راه مطالعه‌ی تک‌موضوعی است. وقتی مطلبی را می‌خوانید از خواندن سایر مطالب خودداری کنید و تنها ذهن خود را روی یک مطلب متمرکز کنید.

برای برقراری نظم مطالب در ذهن، مطالب را دسته‌بندی کنید.

درس هر روز را در همان روز بخوانید.

بعضی مطالب در ذهن شما اگر به صورت تصویر درآیند قدرت یادگیری شما را افزایش می‌دهند.

تا صفحه‌ای را خوب یاد نگرفتید از آن عبور نکنید. چنان‌چه مطلبی برای‌تان دشوار است چند بار آن را مطالعه کنید و بین نوبت‌های مطالعه کمی استراحت داشته باشید.

سعی کنید با تفکر درباره‌ی مطالبی که می‌خوانید آن را بفهمید و بین موضوعات آن ارتباط معنی‌دار برقرار سازید.