مقایسه‌ای از جنس خودارزیابی

شما تا امروز دو کارنامه‌ی مهم برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی مسیر به صورت صعودی در اختیار دارید! می‌پرسید چگونه؟

مقایسه‌ای از جنس خودارزیابی

شما تا امروز دو کارنامه‌ی مهم برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی مسیر به‌ صورت صعودی در اختیار دارید! می‌پرسید چگونه؟

اگر درس‌ها را به صورت پایه‌محور تقسیم کنیم شما در کنکور با چهار دسته درس سروکار دارید:

  • 1. پایه‌ی دوم دبیرستان

  • 2. پایه‌ی سوم دبیرستان

  • 3. نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی

  • 4. نیم‌سال دوم پیش‌دانشگاهی

توجه کنید که تا به این‌جای کار قسمت عمده‌ی مباحث این درس‌ها را خوانده و حتی چندین بار مرور کرده‌اید. آخرین جمع‌بندی مهم و کلیدی را هم چند روز پیش در هفتمین روز سال پشت سر گذاشتید که گواهی بر کارنامه‌ی آزمون 9 بهمن بود!

کارنامه‌ی آزمون‌های 9 بهمن و 7 فروردین با توجه به مشابهت، معیار اصلی شما برای روند تحصیلی‌تان هستند؛ بنابراین لازم است چند از ده تک تک درس‌ها را در هر دو آزمون استخراج کنید و جدولی مانند نمونه‌ی زیر تشکیل دهید:

نام درس

فیزیک

شیمی

زیست

...

چند از ده آزمون 9 بهمن
...

چند از ده آزمون 7 فروردین
...

دلیل پیشرفت یا عدم پیشرفت
...

به یاد داشته باشید که تثبیت در این آزمون‌ها هم به نوعی پیشرفت محسوب می‌شود.

  • روش موفق درس‌هایی را که تثبیت یا پیشرفت داشته‌اید یادداشت کنید.

  • دلیل عدم کسب نتیجه‌ی دلخواه برای درس‌ها را یادداشت کنید.

  • نوشته‌های مورد اول را در ادامه‌ی راه به کار بگیرید.

  • به نوشته‌های مورد دوم برای برنامه‌ریزی دوران جمع‌بندی نیاز دارید.