کلمه‌ای به نام پیشرفت

یکی از مهم‌ترین اهداف آزمون‌های برنامه‌ای کانون رسیدن به پیشرفت درسی است.

کلمه‌ای به نام پیشرفت

یکی از مهم‌ترین اهداف آزمون‌های برنامه‌ای کانون رسیدن به پیشرفت درسی است. اکنون می‌خواهیم ببینیم این پیشرفت در سایه‌ی چه چیزهایی در کانون میسر خواهد شد:

  • یادگیری روش درست برنامه‌‌‌ریزی: شما با کمک دفتر برنامه‌ریزی می‌آموزید که چگونه برای درس خواندن خود برنامه‌ای منظم داشته باشید تا بتوانید از وقت و زمان خود بهینه استفاده کنید.

  • شناسایی نقاط قوت و چالشی: با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای، نقاط قوت و ضعف خود را به‌راحتی شناسایی کرده و برای تقویت و رفع آن تلاش می‌کنید.

  • روش صحیح درس خواندن: در کانون یاد می‌گیرید که برای هر درسی روش مطالعه‌ی مخصوص به آن را داشته باشید تا بتوانید نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید.

  • تلاش و کوشش: می‌آموزید که برای رسیدن به اهداف خود و موفقیت باید سخت‌کوشی و تداوم را به سایر عملکردهای‌تان پیوند دهید.

  • ابزار‌های متنوع کانون: با استفاده از ابزارهای مفیدی مثل دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی و... موجبات پیشرفت خود را فراهم می‌کنید و مسیر رسیدن به موفقیت را هموارتر می‌کنید.