صفحه‌ی بازیابی: از تحلیل تا تعیین استراتژی

شناخت شرایط و رفع ابهام دانش‌آموز در مورد دانسته‌ها و سطح اطلاعاتش در مباحث مختلف اولین و ساده‌ترین ویژگی منحصربه‌فرد صفحه‌ی بازیابی است.

صفحه‌ی بازیابی: از تحلیل تا تعیین استراتژی

عیدی امسال کانون یا همان صفحه‌ی بازیابی رنگ و بوی تازه‌ای دارد. ابزاری جامع که همه‌ی طیف‌ها را در بر می‌گیرد؛ اما نکته‌ی جالب این‌جاست که هر کس به میزان دانش و توانایی خود می‌تواند تا سطوح عالی از این ابزار استفاده کند.

شناخت شرایط و رفع ابهام دانش‌آموز در مورد دانسته‌ها و سطح اطلاعاتش در مباحث مختلف اولین و ساده‌ترین ویژگی منحصربه‌فرد صفحه‌ی بازیابی است.

با نگاهی عمیق‌تر درمی‌یابیم که کاربرد این صفحه آن‌جا مشخص می‌شود که دانش‌آموز در فرایند تحلیل و استفاده از آن به سؤالاتی که صحیح حل کرده هم توجه می‌کند و این همان نقطه‌ای است که معمولاً با تصور این‌که مطلب را بلد است و قبلاً به آن پاسخ صحیح داده، به‌راحتی از آن عبور کرده و به صورت منطقه‌ی خطر باقی می‌ماند؛ نقاط قوتی که اصلی‌ترین عامل موفقیت اوست.

در حقیقت تفاوت صفحه‌ی بازیابی با ارزیابی آزمون، اولویت‌بندی دانش‌آموز بین نزده‌ها، غلط‌ها و پاسخ‌های صحیح است که معمولاً در ارزیابی در بهترین حالت فقط به سراغ نزده‌ها و غلط‌ها می‌رود و نگاه کمّی جایگزین نگاه کیفی یا برنامه‌ای می‌شود؛ نگاهی کمالگرا با رویکرد مطالعه‌ی تمام مباحث و اتمام آن‌ها بدون در نظر گرفتن مهارت‌های درونی و سطح‌بندی هر کدام.

ویژگی انحصاری این صفحه، مبحث‌محور بودن و دسترسی آسان دانش‌آموز به نقاط قوت و ضعف خود است که با مکمل‌هایی مانند کارنامه‌ی پنج نوع درس و کارنامه‌ی مبحثی می‌تواند بهترین استراتژی را در ماه‌های باقی‌مانده طراحی کند.