سخت‌رویی

از سال 1970 با انجام تحقیقات خانم سوزان کوباسا واژه‌ای تحت عنوان سخت‌رویی وارد دنیای روان‌شناختی انسان مدرن شد.

سخت‌رویی

از سال 1970 با انجام تحقیقات خانم سوزان کوباسا واژه‌ای تحت عنوان سخت‌رویی وارد دنیای روان‌شناختی انسان مدرن شد. معمولاً سخت‌کوشی نزدیک‌ترین واژه به سخت‌رویی خطاب می‌شود؛ ولی شاید بتوان گفت سخت‌رویی عبارتی کامل‌تر و دارای بار مفهومی والاتری است. سخت‌رویی از سه پارامتر اساسی تحت عنوان: تعهد، مبارزه‌طلبی و کنترل تشکیل می‌شود. در تعریف ساده‌تر می‌توان گفت وجود استرس در تمام انسان‌ها امری است اجتناب‌ناپذیر ولی همیشه سؤال این بوده که چرا بعضی افراد تحت شرایط استرس توانمندی‌های خود را از دست می‌دهند در حالی که بعضی دیگر نه‌تنها ضعیف نمی‌شوند که عملکرد آن‌ها در شرایط سخت افزایش نیز می‌یابد. با تحقیقات مربوط به سؤال، نتیجه چنین شد که افرادی که نسبت به هدف خود متعهد‌تر، در قبال چالش تسلیم‌ناپذیرتر و عموماً در جهت کنترل شرایط به شکل معقول و فارغ از احساس برخورد می‌کنند. می‌توانند از شرایط استرس‌زا، به جای تهدید، فرصت ایجاد کنند. نکته‌ی مهم این است که سخت‌رویی قابل یادگیری است و نه موروثی؛ پس می‌توان یاد گرفت و سخت‌رو بود.

شاید برای انسان امروز که با استرس به میزان بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و با توجه به قابل یادگیری بودن سخت‌رویی می‌توانیم فرزندانمان را سخت‌رو تربیت کنیم تا قدرت عملکردشان بهتر شود.