راهی باقی نمانده است

برای موفقیت و قبولی در کنکور راهی نمانده است؛ بنابراین برای کسب نتیجه‌ی مطلوب در این فرصت باقی‌مانده باید این موارد را ضمیمه‌ی عملکردتان کنید.

راهی باقی نمانده است

برای موفقیت و قبولی در کنکور راهی نمانده است؛ بنابراین برای کسب نتیجه‌ی مطلوب در این فرصت باقی‌مانده باید این موارد را ضمیمه‌ی عملکردتان کنید.

1) نقشه‌ی راه (برنامه‌ی راهبردی): با برنامه‌ی راهبردی که در اختیارتان است قدم به قدم پیش بروید و از آن جدا نشوید.

2) ابزارها: با کمک ابزارهای مفیدی مثل دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی، کلاسور ارزیابی آزمون‌ها و... موجبات پیشرفت خود را فراهم کنید.

3) مهندسی روش‌ها: منظم‌تر عمل کردن، عدم غیبت در آزمون‌های پایانی، غافل نشدن از دفتر برنامه‌ریزی و... می‌تواند شما را در رسیدن به هدفتان یاری کند.

خرید کتاب