از دوران عید در جمع‌بندی بهره ببرید

در دوران مهم عید و آزمون‌های طلایی، با مطالعه‌ی مناسب، سطح علمی خود را سنجیده‌اید و توانستید معلومات را تثبیت کنید.

از دوران عید در جمع‌بندی بهره ببرید

در دوران مهم عید و آزمون‌های طلایی، با مطالعه‌ی مناسب، سطح علمی خود را سنجیده‌اید و توانستید معلومات را تثبیت کنید. سؤالات دام‌دار و اشتباهات متداول را نیز فراگرفتید و در درس‌هایی که سفید می‌گذاشتید به حد تعادل برسانید.

با توجه به اولویت‌بندی مطالب و کارهای زودبازه روش مطالعه‌ی درس‌ها را آموختید و این‌ها نتیجه‌ی کلی از ایام عید است.

حال می‌دانید برای هر مبحث به سراغ کدام روش باید رفت. در این روزهای باقی‌مانده تا کنکور با سخت‌کوشی و افزایش ساعت مطالعه می‌توانید راحت‌تر مباحث را در دوران جمع‌بندی تکمیل کنید و بازده بهتری در نتیجه‌ی کنکور داشته باشید.