تحلیل آزمون 20 فروردین سوم معماری

دانش آموزان عزیز و ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین‌ها در این سال و خسته نباشید برای آزمون جامع 20 فروردین

تحلیل آزمون 20 فروردین سوم معماری

عرض ادب و احترام خدمت شما

دانش آموزان عزیز و ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها در این سال و خسته نباشید برای آزمون جامع 20 فروردین

پس از برگزاری این آزمون در بین 1405 شرکت کننده، نتایج زیر طبق جداول ارایه شده حاصل شده است:

متوسط درصد هر درس به شرح زیر می‌باشد:


متوسط درصد دروس

نام درس

21%

شناخت مواد و مصالح

24%

عناصر و جزییات

39%

آشنایی با بناهای تاریخی

31%

مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری

29%

تاسیسات ساختمان

27%

ترسیم فنی و نقشه‌کشی معماری

تعداد داوطلبانی که در هر درس 100 زده اند نیز به شرح زیر است:

درصد

تعداد

نام درس

100%

1

شناخت مواد و مصالح

87%

2

عناصر و جزییات

100%

9

آشنایی با بناهای تاریخی

88%

1

مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری

90%

1

تاسیسات ساختمان

82%

1

ترسیم فنی و نقشه‌کشی

و جدول سوالات دشوار هر درس به شرح زیر می‌باشد:

شماره سوالات

نام درس

1-2-4-5-6-8-15-16-17-19-20-21

شناخت مواد و مصالح

43-44-48-49-54 تا 57 -59

عناصر و جزییات

24-26-34-36-37

آشنایی با بناهای تاریخی

66-67-71-75-

مبانی هنرهای تجسمی و طراحی معماری

-

تاسیسات ساختمان

82-86-87-93 تا 95و 97 و 98

ترسیم فنی و نقشه‌کشی

در آخر توصیه میشود.این روزها تمرکز روی دروس نهایی و برطرف کردن ضعف ها در این دروس را بیشتر و بیشتر و تلاش مضاعف برای بستن پروژه های عملی مثل نقشه کشی و ماکت و مبانی طراحی معماری داشته باشید.

مرور دروس با کتاب جامع یک گزینه پیشنهادی برای شما میباشد.

موفق باشید و پایدار