تحلیل آزمون20 فروردین 95- سوم صنایع شیمیایی

در این جدول منظور از میانگین درصد پاسخ گویی ، میانگین درصد پاسخگویی تمام دانش آموزانی است که در آزمون شرکت کرده و به هردرس پاسخ می‌دهند

تحلیل آزمون20 فروردین 95- سوم صنایع شیمیایی

داوطلبان گرامی

نتایج آزمون 20 فروردین 95 با توجه به اطلاعات زیر در اختیار شما قرار می گیرد:تحلیل آزمون20 فروردین 95- سوم صنایع شیمیایی

 در این جدول منظور از میانگین درصد پاسخ گویی ، میانگین درصد پاسخگویی تمام دانش آموزانی است که در آزمون شرکت کرده و به هردرس پاسخ می دهند.

همچنین بالاترین درصد پاسخ گویی به هر درس و تعداد افرادی که توانسته اند بالاترین درصد پاسخ گویی را کسب کنند در ردیف پنجم و ششم آمده است.
توجه:اگر در درسی به هر دلیلی به مشکل برخورد کردید از کتاب های جامع صنایع شیمیایی و کتاب های قهوه ای و یا زرد صنایع شیمیایی می توانید استفاده کنید.

به امید آن‌که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید و مؤثر بوده و نتایج مناسب‌تری در آزمون های آتی داشته باشید

توحید شکری

مسئول دفترچه صنایع شیمیایی


همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی