تولید مواد دارویی از طریق کشت بافت و سلول‌های گیاهی

مدیریت کل تحصیلات تحمیلی و آموزشی‌های تخصصی سازمان پژوهش‌های لمسی و صنعتی ایران از برگزاری گارکاه تیوری و عملی آثار با اصول کشت سلول خبر داد.

تولید مواد دارویی از طریق کشت بافت و سلول‌های گیاهیمحمد عابدی مدیر کل آموزش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت کشت سلولی از اساسی ترین و اصولی ترین پایه تحقیقات دارویی و پزشکی در تمام دنیا به شمار می رود.

وی افزود :کارگاه کشت سلولی برای یاری رساندن به پژوهشگرانی که در زمینه مطالعات تاثیر داروهایی ضد سرطان و تولید واکسن های سلولی، تولید آنتی بادی های منوکلونال و تمایز سلول ها در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در خصوص محورهای اصلی این کارگاه اظهار داشت :آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول آشنایی به محیط های انسانی اصول کشت cell lineکشت سلول آشنایی با انواع سلول های جانوری و روش های استریلیزاسیون آشنایی با طراحی آزمایش های کشت سلول آموزش علمی شمارش سلولی و تهیه ی رقت های سلولی و آموزش عملی کشت سلولی از محورهای اصلی این کارگاه بود.

گفتنی است زمان برگزاری این کارگاه آموزش 27اردیبهشت95از ساعت 8:30الی 15:30به مدت یک روز و هزینه ثبت نام در این کارگاه 1/500/000و مهلت ثبت نام 21/2/95است.

منبع :