دنیای رنگ روی پوست این موجودات ترسناک

یکی از رایج‌ترین فوبیاها در میان بسیاری از مردم ترس از مار است که به احتمال زیاد ریشه‌ای تکاملی دارد.

دنیای رنگ روی پوست این موجودات ترسناکبه گزارش  خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ در گذشته های دور تشخیص دادن مارها و عنکبوتها برای بقای انسان نقشی حیاتی داشته است…   فوبیا هراس یا ترس شدید پدیده ای است که به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه زندگی بسیاری از انسانهای جهان را مختل می کند. این پدیده بیشتر ناشی از ترس از قرار گرفتن در موقعیتی خطرناک است و معمولا کنترل آن برای فرد مبتلا سخت و گاهی غیر ممکن است. 

منبع :