نانوذرات التهاب روده را درمان می‌کند

محققین آمریکایی با استفاده از نانوذرات موفق به بلوکه کردن ملکول‌های سطح سلول شده اند که می‌توان در درمان بیماری التهاب روده ای از آن بهره برد.

نانوذرات التهاب روده را درمان می‌کند

محققین آمریکایی با استفاده از نانوذرات موفق به بلوکه کردن مولکول های سطح سلول شده اند که می توان در درمان بیماری التهاب روده ای از آن بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین موسسه علوم زیست پزشکی در دانشگاه «جورجیا» آمریکا با استفاده از نانوذرات یا ذرات میکروسکوپی توانستند سلول  CD۹۸ که در بیماری التهاب روده ای نقش به سزایی دارد را از فعالیت بازدارند.

محققین آمریکایی اعلام کردند، با بکارگیری نانوذرات می توان از آنها بعنوان جایگزنی برای داروهای فعلی این بیماری استفاده کرد این در حالی است که استفاده از این شیوه نوین از عوارض جانبی ناچیزی برخوردار است.

در این روش جالب محققین موسسه علوم زیست پزشکی در دانشگاه جورجیا با استفاده از نانوذراتی که با CD۹۸ siRNA ترکیب شده بودند، توانستند ژن سلول CD۹۸ را که عاملی برای التهاب روده به حساب می آید را متوقف کنند.

بعد از این مرحله، نانوذرات تاثیر ضد التهابی بر روی سلول های ایمنی بدن گذاشتند و هیچ اثر سمی در سلول بوجود نیاوردند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Colloids and Surfaces B: Biointerfaces چاپ شده است.

منبع :