تحلیل آزمون نقاشی 20 فروردین

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 20 فروردین ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون نقاشی 20 فروردین

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته نقاشی،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 20 فروردین ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

آشنایی با مکاتب نقاشی و کارگاه رنگ

تعداد سوالات

15

25

30

30

تعداد سوالات دامدار

9

12

9

14

دشوارترین سواال

44

49و51و65

16

115

درصد دشوارترین سوال

17

12

8

4

آسانترین سوال

31

59

1

112

درصد آسانترین سوال

75

62

62

67

تعداد افراد شرکت کننده: 24