تحلیل آزمون گرافیک 20 فروردین

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون20 فروردین ماه به شرح زیر ارائه می‌شود

تحلیل آزمون گرافیک 20 فروردین

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته گرافیک،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون20 فروردین ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

15

25

30

25

15

بالاترین درصد پاسخگویی صحیح

100

89

88

87

78

تعداد کسانی که به بالاترین درصد سوالات پاسخ صحیح داده اند

1

1

1

1

3

تعداد سوالات دامدار

5

6

4

5

5

دشوارترین سواال

44

66

10

91

110

درصد دشوارترین سوال

14

2

3

6

4

آسانترین سوال

31و34

58

5

87

108

درصد آسانترین سوال

69

65

59

49

77

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

32

17

20

19

26

تعداد شرکت کنندگان در این آزمون: 449 نفر