کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 21 فروردین 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 21 فروردین 95

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


چگونه می‌توانم از ابزاری شبیه تابلو نوروزی در ماه‌های آینده استفاده کنم؟

پاسخ 1- با شروع پروژه‌ی 7 نیازی به تابلو نوروزی ندارید و کارهای مهم دیگری پیش رو دارید. یک نیم‌سال و دوران عید فرصت داشتید که مباحث مربوط به نیمه‌ی اول را جمع‌بندی کنید و اگر مباحثی هنوز نقاط ضعفتان هستند پروژه‌ی 7 زمان مناسبی برای جبران آن‌ها نیست. حذف گروهی از نقطه‌ضعف‌ها یا جبران آن‌ها در پروژه‌ی 8 و دوران جمع‌بندی باید انجام شود و با بررسی تابلو نوروزی، رنگ‌های آبی و سبز از زرد و قرمز جدا شود و حفظ نقاط قوت و پایدار کردن آن‌ها جزء اولویت‌های اصلی قرار بگیرد. پروژه‌ی 7 را به جمع کردن درس‌های نیم‌سال دوم و باقی‌مانده‌ی درس‌های پایه و تکمیل یادگیری‌ها اختصاص دهید تا کار نیمه‌تمامی برای دوران جمع‌بندی نداشته باشید. 

سارا شفافی

پاسخ 2- تابلو نوروزی آینه‌ی تمام‌نمای خوداظهاری شما در مورد شرایط و مطالب خوانده‌شده و مباحث باقی‌مانده است. ارزیابی از ساعات مطالعه، تست زدن، منابع و هدف‌گذاری می‌تواند به شما در تصحیح و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر کمک کند. نوشتن تابلو خودبه‌خود در ایجاد تعهد و تمرکز در انجام برنامه مفید خواهد بود. یقیناً می‌توانید چنین ابزاری را مجدداً و برای ماه‌های بعدی به همراه داشته باشید و با شناخت بیش‌تری نسبت به وضعیت درسی‌تان در آزمون‌ها شرکت کنید.

بهادر جبلی

پاسخ 3- تابلو نوروزی در کنار معرفی درس‌ها و مباحث با رنگ‌آمیزی فردی، بیانی از بارم‌بندی کنکوری مباحث، آدرس تست‌های هر مبحث در منابع جمع‌بندی و در بخش ویژه، نگاه به گذشته و آینده و هدف‌گذاری را در خود داشت. این‌که در حال تعمیم دادن روش استفاده از این تابلو چشم‌نواز در زمان باقی‌مانده از سال هستید یعنی گام رو به جلویی بر اساس فلسفه‌ی اصلی تابلو نوروزی که همان حرکت هدفمند است. برای بخش نگاه به گذشته و آینده، دفتر برنامه‌ریزی و صفحه‌ی 182 در اختیار شماست. هدف‌گذاری منطقی را فراموش نکنید. بارم‌بندی کلی مطالب آن هم در مقیاس چند ساله در سایت کانون قرار دارد و کارنامه‌های پنج‌گانه‌ی مورد نیاز برای اطلاع از وضعیت درس‌ها و مباحث در صفحه‌ی شخصی خودتان انتظارتان را می‌کشد. در مورد منابع جمع‌بندی مقدماتی نظیر کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول و نوروز نیز باید آماده‌ی استفاده‌ی منابع جمع‌بندی نهایی یعنی کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی شویم.

حسام زینی لشکاجانی