کاهش شدت تغییر وضعیت اقلیم با کاهش پسماند غذایی

محققان برآورد کردند که با مدیریت صحیح توزیع و مصرف مواد غذایی، می‌توان انتشار آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی را تا سال 2050 میلادی، حدود 14 درصد کاهش داد.

کاهش شدت تغییر وضعیت اقلیم با کاهش پسماند غذایی

به گزارش ایرنا از گاردین، این پژوهشگران گفتند که کاهش ضایعات محصولات غذایی در سراسر جهان به توقف انتشار گازهای گرم کننده زمین و کاهش شدت و پیامدهای تغییر آب و هوا، همچون بالا آمدن سطح آب دریاها، کمک می کند. 

به گفته پراجل پردهان از نویسندگان گزارش این تحقیق، کشاورزی یک عامل اصلی تغییر آب و هوایی است، به طوری که در سال 2010 ، بیش از 20 درصد از گازهای گلخانه انتشار یافته، حاصل فعالیت های کشاورزی بود. 

پردهان افزود: از این رو، جلوگیری از هدررفت و پسماند مواد غذایی به جلوگیری از انتشار غیرضرور گازهای گلخانه ای و کاهش تاثیرات تغییر آب و هوایی می انجامد. 

براساس این گزارش، بین 30 الی 40 درصد از مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان مصرف نمی شوند، زیرا پس از برداشت محصول و در جریان انتقال به مراکز عرضه فاسد می شوند و یا توسط مغازه داران و مصرف کنندگان راهی زباله دان می شوند.

این در حالی است که به گفته محققان، اگر اقتصادهای در حال ظهور همچون چین و هند عادات غذایی غرب را که از جمله شامل مصرف گوشت بیشتر است، بپذیرند، پیش بینی می شود که پسماندهای مواد غذایی بیش از پیش و به طور چشمگیر افزایش یابد. 

گاردین افزود: مصرف مواد غذایی در کشورهای ثروتمند، بیش از حد نیاز است و این مواد به سادگی راهی سطل های زباله می شوند.

با توسعه کشورهای فقیر و افزایش جمعیت جهان، انتشار آلاینده های مرتبط با پسماند غذایی احتمالا تا سال 2050 میلادی سالانه از معادل 0.5 گیگاتن دی اکسید کربن به 1.9 الی 2.5 گیگاتن افزایش می یابد.

این در حالی است که براساس یک باور رایج، کاهش ضایعات غذایی و توزیع مواد غذایی مازاد میان نیازمندان، می تواند گرسنگی را در مناطق فقیر برطرف کند. 

این مطالعه در مجله Environmental Science & Technology منتشر شد.

منبع :