صدای حیوانات، سرگرمی جدید گوگل

ساختن صدای حیوانات، سرگرمی جدید گوگل

صدای حیوانات، سرگرمی جدید گوگل

با جست‌وجوی «what noise does a animal make»، به معنای «این حیوان چه صدایی دارد» و نام بردن حیوان مورد نظر، شما نتایجی شامل یک نمونه صوتی کوتاه از حیوان مورد نظر خود در سوال، از حیوانات معمولی در مزرعه گرفته تا حیوانات عجیب‌تر مثل نهنگ و فیل دریافت خواهید کرد.

 

شما همچنین می‌توانید با جست‌وجوی «animal noises» به معنای صدای حیوانات، این روش را امتحان کنید و در آن صورت نیز گوگل، تصاویر حیوانات، نام‌هایشان و نمونه‌ای از صدایی که تولید می‌کنند را نشان می‌دهد.

 صدای حیوانات، سرگرمی جدید گوگل

 

 

 

 

انتخاب صدای این حیوانات محدود به 19 حیوان است شامل گورخر، بوزینه، گربه، شیر، گوزن، جغد، خوک، گاو، اردک، فیل، اسب، راکون، نهنگ بووهد، نهنگ کوهان‌دار، گرگ، خروس، گوسفند، ببر و بوقلمون.

 

این موضوع می‌تواند ابزاری آموزشی برای کودکان محسوب شود و والدین می‌توانند به کودکان خود، صداهای متفاوتی که حیوانات دارند را بیاموزند .

منبع :