ترین‌های جانوری در زیست شناسی

تعدادی از‌ترین‌های زیست جانوری

1.بزرگترین سلول یوکاریوت ....... تخم پرندگان

2.بزرگترین جانور کره زمین ..... وال

3.بیشترین اندازه نسبی مغز در بین مهره داران ..... پرندگان و پستانداران

4.پیچید ترین رفتار در بین مهره داران .... پرنگان و پستانداران

5.یکی از ساده ترین دستگاه عصبی ..... در هیدر

6.یکی از حسا سترین گیرنده شیمیایی ..... در شاخک نوعی پروانه ی ابریشم نر

7.ساده ترین گیرنده نوری .... در پلاناریا

8.بیشترین اندوخته غذایی تخمک .... در تخمک پرندگان

9.کامل ترین نوع تولید مثل جنسی در .... پستانداران جفت دار

10.فراوان ترین جانوران .... حشرات

11.متنوع ترین جانوران .... حشرات

12.موفق ترین مهره داران زنده ... ماهی های آرواره دار

13.موفق ترین مهره داران خشکی قبل از انقراض پنجم ... خزندگان

14.ساده ترین دستگاه گردش مواد در جانوران ... عروس دریایی

15.فراوان ترین جانوران دریا .... ماهی ها

شاهین راضیان

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب