تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوند

تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان درشهرستان نهاوند

تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوند

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوند از توابع استان همدان را تجهیز نمود.

خانم لیلا دانشور، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال تحصیلی جاری 168 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول متوسطه تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 14 میز مطالعه دونفره، 8 میز کار، 5 قفسه کتابخانه و 5 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ  35/000/000 ریال (3 میلیون و 500 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 15/000/000 ریال (یک میلیون و 500 هزار تومان) از سوی آقای محمد امین رشیدی نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان نهاوند پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 465 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .


تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوندتجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوند


تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان نهاوند