ارزیابی آزمون : اشتباهات خود در آزمون‌ها را دانلود کنید

با ایجاد امکان جدید در صفحه شخصی ، شما می‌توانید سوال هایی را که در هر آزمون اشتباه جواب داده اید ، دانلود کنید.

ارزیابی آزمون : اشتباهات خود در آزمون‌ها را دانلود کنید


با ایجاد امکان جدید در صفحه شخصی "قسمت ارزیابی آزمون"  ، شما می توانید برای ارزیابی بهتر پس از آزمون  سوال هایی را که در هر آزمون اشتباه جواب داده اید ، به صورت فایل PDF دانلود کنید.


بلافاصله بعد از آماده شدن کارنامه شما در هنگام ورود به صفحه شخصی  ، امکان دانلود این فایل ها وجود دارد . 

ارزیابی آزمون : اشتباهات خود در آزمون‌ها را دانلود کنید

برای ورود به صفحه شخصی کلیک کنید
مطالب مرتبط

خرید کتاب