فناوری، حوزه گیاهان دارویی را قدرتمند کرده است

فناوری توانسته است گیاهان دارویی را به عرصه ای قدرتمند تبدیل کند.

فناوری، حوزه گیاهان دارویی را قدرتمند کرده استبه گزارش روزشنبه ایرنا از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،ابوالقاسم متین در خصوص جایگاه علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی افزود: عطاری های قرن ها گیاهان دارویی را به مردم عرضه می کردند اما این اتفاق امروز با دوز بندی، پکیج و غیره همراه است. امروز هر گیاه 300 تا سه هزار ماده دارد که برای مثال ماده مؤثره یکی به صورت قطره عرضه می شود.

وی بیان کرد: این که بادرنجبویه به عنوان دم نوش با چای و یا به صورت قطره مصرف شود، متفاوت است. 20 قطره معادل 12 کیلو بادرنجبویه است. بنابراین فناوری در قسمت های بسیاری از این موضوع موثر بوده است.

متین اظهار کرد: تغییراتی که فناوری در حوزه گیاهان دارویی دارد بسیار پیچیده و موثر است. اقداماتی چون خالص سازی، تغییراتی که ایران در خالص سازی به آن رسیده است مهم ترین موضوع در این حوزه است.

وی تاکید کرد: مهم ترین نکته ای که در این حوزه وجود دارد، سند ملی گیاهان دارویی است که از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و در حال حاضر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای اجرایی کردن این سند مهم نقشه راه مفصلی را تهیه کرده است.

این عضو شورا ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی افزود: دیگر مانند سابق نیست که به عرقیات معمولی گیاهان دارویی گفته شود. امروزه با تغییرات بسیاری مواجه هستیم. این حوزه وارد بیوتکنولوژی شده است و حتی چشم انداز خوش بینانه ای درباره آینده سلول های بنیادی در این عرصه وجود دارد.

منبع :