فوتبال از بیمار شدن افراد سالمند جلوگیری می‌کند

مطالعات جدید نشان داده است که فوتبال بازی کردن به صورت تفریحی باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت می‌شود.

فوتبال از بیمار شدن افراد سالمند جلوگیری می‌کند

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، فوتبال بازی کردن به صورت تفریحی باعث افزایش سلامتی افراد سالمند بین 75 تا 93 سال می‌شود و احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد.

نتایج این مطالعات در مجله PLOS ONE منتشر شده است.

بررسی‌ها نشان داده است که فوتبال می‌تواند آمادگی جسمانی و کارآیی عضلات افراد سالمند را افزایش دهد و وزن بدن افراد را کاهش دهد.

بررسی‌ها نشان داد فوتبال بازی کردن بعد از چهار ماه 15 درصد توانایی قلبی عروقی، 43 درصد توانایی انجام فعالیت کوتاه مدت و شدید و 30 درصد توانایی حرکتی را ا فزایش می‌دهد.

با افزایش سن، میزان ماهیچه‌های بدن کاهش می‌یابد. این اتفاق باعث کاهش توانایی فیزیکی فرد در زندگی می‌شود بنابراین افراد سالمند لازم است که میزان عضلات بدن را حفظ کنند.

بازی فوتبال می‌تواند به رسیدن به این هدف کمک کند. فوتبال فعالیت اجتماعی و تفریحی نیز هست و می‌تواند روحیه افراد را نیز بهبود بخشد.

منبع :