خواب بهتر با رژیم غذایی غنی از پروتئین

طبق یک مطالعه جدید، کاهش وزن با رژیم غذایی حاوی مقدار بالای پروتئین خواب بهتری برای افرد میانسال به همراه دارد.

خواب بهتر با رژیم غذایی غنی از پروتئین

به گفته محققان دانشگاه پردو ایندیانا آمریکا، افراد میانسال دارای اضافه وزن که با رژیم غذایی غنی از پروتئین وزن خود را کاهش می دهند در مقایسه با افراد پیروی کننده از رژیم غذایی حاوی مقادیر عادی پروتئین، کیفیت خواب بهتری خواهند داشت.

«وین کمپل»، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در اکثر تحقیقات به تاثیر خواب بر رژیم غذایی و کنترل وزن پرداخته شده است. اما ما در این مطالعه به تاثیرات کاهش وزن و رژیم غذایی، بخصوص مقدار پروتئین، بر کیفیت خواب پرداخته ایم.»

وی در ادامه می افزاید: «ما دریافتیم در زمان مصرف رژیم غذایی کم کالری با میزان بالای پروتئین، کیفیت خواب افراد میانسال بهبود می یابد. این کیفیت خواب در زمان مقایسه با افرادی که با مصرف میزان عادی پروتئین وزن مشابهی را کم کرده اند، بهتر مشخص می شود.»

در این مطالعه، ۴۴ فرد چاق یا دارای اضافه وزن که از رژیم غذایی حاوی مقدار بالای پروتئین یا میزان عادی پروتئین پیروی کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر ماه نظرسنجی مربوط به کیفیت خواب شان را در طول دوره مطالعه تکمیل می کردند.

یافته ها نشان داد آن دسته از افرادی که پروتئین بیشتری برای کاهش وزن مصرف می کردند، بعد از گذشت سه تا چهار ماه از مدت رژیم شان، کیفیت خواب بهتری داشتند. به گفته محققان، «خواب کوتاه مدت و کم کیفیت منجر به بروز بیماری های قلبی و متابولیکی و مرگ زودهنگام می شود.»

کمپل در پایان می افزاید: «این تحقیق، کیفیت خواب را به فهرست روبه رشد پیامدهای مثبت مصرف پروتئین بیشتر در زمان کاهش وزن می افزاید. سایر پیامدهای مثبت این نوع رژیم شامل افزایش کاهش چربی بدن، حفظ توده بدنی و بهبود فشار خون است.»

منبع :