اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (6)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (6)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

  • پدر سوری باطبی، رتبه‌ی 6 هنر کشور سال 91

من از چهارم دبستان عضو کتابخانه‌ی کودک بودم و کتابخانه‌ی بزرگی در منزل دارم و کتاب‌های زیادی را گردآوری کرده‌ام. یادم است اولین باری که به نمایشگاه تهران رفتم سوری هنوز مدرسه نمی‌رفت؛ با این حال 100 هزار تومان برایش کتاب خریدم. کتاب قطوری به نام تاریخ هنر خریداری کردم و به او گفتم که عکس‌های کتاب را نگاه کند. او هنوز این کتاب را دارد.

  • پدر مرتضی خواجه‌ایم، رتبه‌ی 10 انسانی سال 91

در نوجوانی با او در مورد کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم صحبت می‌کردم. ولی قبل از دوران دبستان آزادش گذاشته بودیم و مجلاتی مثل کیهان بچه‌ها و مجله‌های مربوط به کودک را برایش می‌خواندیم. همسرم عربی خوانده است و به همین دلیل گاهی مجلاتی که داستان عربی داشت از نمایشگاه می‌خریدیم. بعد از دوران راهنمایی و دبستان خودش کتاب انتخاب می‌کرد و من فقط مشاوره می‌دادم. در دوره‌ی راهنمایی خودش به بازار می‌رفت و کتاب می‌خرید.