اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (4)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.


  • مادر مهناز حسینی، رتبه‌ی 4  تجربی منطقه‌ی 3 سال 92

من بیش‌تر کتاب‌های ادبی می‌خوانم. من فوق دیپلم ادبیات هستم و مدرک کارشناسی مشاوره نیز دارم.

  • پروین ملک‌زاده، رتبه‌ی 1 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 92

برای زبان از تابستان شروع کردم و برایش فلش‌کارت داشتم. من در راه مدرسه کلمات را می‌خواندم یا در زنگ‌های تفریح با دوستانم کار می‌کردم.

  • پدر پویا براهیم باستانی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور سال 92

هر شب برای پویا داستان می‌خواندیم؛ هیچ وقت بدون داستان خوابش نمی‌برد.