اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (4)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (4)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.


  • مادر مهناز حسینی، رتبه‌ی 4  تجربی منطقه‌ی 3 سال 92

من بیش‌تر کتاب‌های ادبی می‌خوانم. من فوق دیپلم ادبیات هستم و مدرک کارشناسی مشاوره نیز دارم.

  • پروین ملک‌زاده، رتبه‌ی 1 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 92

برای زبان از تابستان شروع کردم و برایش فلش‌کارت داشتم. من در راه مدرسه کلمات را می‌خواندم یا در زنگ‌های تفریح با دوستانم کار می‌کردم.

  • پدر پویا براهیم باستانی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور سال 92

هر شب برای پویا داستان می‌خواندیم؛ هیچ وقت بدون داستان خوابش نمی‌برد.