اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (3)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (3)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

  • پدر احسان صالحی، رتبه‌ی 7 تجربی منطقه‌ی 3 سال 92

من و همسرم هر دو برای احسان کتاب می‌خریدیم. خودمان هم کتاب می‌خواندیم. خواهر احسان هم به او کمک می‌کرد و احسان هم به کتاب خواندن علاقه نشان می‌داد.

  • مادر مهدی میرزایی، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3 سال 92

از آن‌جا که ما خانواده‌ای فرهنگی هستیم مهدی از زمانی که خودش را شناخت ما را مشغول مطالعه دید. کمی که بزرگ‌تر شد باز هم ما به عنوان کسانی در کنارش بودیم که یا تدریس می‌کردیم یا ورقه تصحیح می‌کردیم یا کتاب می‌خواندیم.

  • مادر فائزه موحدیان، رتبه‌ی 7  تجربی منطقه‌ی 1 سال 92

در منزل ما همه اهل مطالعه هستند. فرزندانم غیر از کتاب‌های درسی، کتاب‌های دیگر هم می‌خوانند. اهل روزنامه خواندن هم هستند. کتابخانه‌ای هم داریم که تعداد بسیار زیادی کتاب دارد.