اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (1)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (1)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

  • مادر محمد زارع‌ حسین‌آبادی، رتبه‌ی 8 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 93

وقتی پنج ساله بود به کتاب علاقه داشت و از روی شکل کتاب داستان آن را برای ما تعریف می‌کرد.

  • مادر بهنام مرادی، رتبه‌ی 10 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 93

قبل از دبستان بهنام و دو دوست دیگرش که آن‌ها هم امسال رتبه‌های خوبی آوردند همگی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند.

  • مادر بهنام عاطفی، رتبه‌ی 5 هنر منطقه‌ی 2 سال 93

وقتی سوم دبستان بود هر کتاب داستانی که می‌خواند به او جایزه‌ای می‌دادم و این جایزه‌ها باعث می‌شد انگیزه‌اش زیاد شود و به‌تدریج به کتاب‌خوانی علاقه‌مند شد.