اولیای رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی نقش کتاب می‌گویند (1)

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

وقتی با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که بین این رتبه‌های برتر و کتاب از همان دوران کودکی ارتباطی عمیق و مؤثر وجود داشته است. در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از نقش کتاب می‌گویند.

  • مادر محمد زارع‌ حسین‌آبادی، رتبه‌ی 8 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 93

وقتی پنج ساله بود به کتاب علاقه داشت و از روی شکل کتاب داستان آن را برای ما تعریف می‌کرد.

  • مادر بهنام مرادی، رتبه‌ی 10 ریاضی منطقه‌ی 3 سال 93

قبل از دبستان بهنام و دو دوست دیگرش که آن‌ها هم امسال رتبه‌های خوبی آوردند همگی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند.

  • مادر بهنام عاطفی، رتبه‌ی 5 هنر منطقه‌ی 2 سال 93

وقتی سوم دبستان بود هر کتاب داستانی که می‌خواند به او جایزه‌ای می‌دادم و این جایزه‌ها باعث می‌شد انگیزه‌اش زیاد شود و به‌تدریج به کتاب‌خوانی علاقه‌مند شد.