چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (1)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

مطالعه را با هم تجربه کنید

  • بگذارید فرزندتان ببیند که شما هم مطالعه می‌کنید.

  • اطلاعاتی را که از مطالعه به دست می‌آورید در اختیار اعضای خانواده قرار دهید.

  • با صدای بلند بخوانید.

  • روزنامه را خانوادگی بخوانید.

  • درباره‌ی مطالب مورد علاقه‌ی خود در خانواده صحبت کنید.

  • خواندن کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را به فرزندتان توصیه کنید.

  • برای خواندن دلیل‌های علمی بیاورید.