چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (1)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (1)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

مطالعه را با هم تجربه کنید

  • بگذارید فرزندتان ببیند که شما هم مطالعه می‌کنید.

  • اطلاعاتی را که از مطالعه به دست می‌آورید در اختیار اعضای خانواده قرار دهید.

  • با صدای بلند بخوانید.

  • روزنامه را خانوادگی بخوانید.

  • درباره‌ی مطالب مورد علاقه‌ی خود در خانواده صحبت کنید.

  • خواندن کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را به فرزندتان توصیه کنید.

  • برای خواندن دلیل‌های علمی بیاورید.