زبان فارسی ماندگار (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مائده نجفی را می‌خوانیم.

زبان فارسی ماندگار (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مائده نجفی را می‌خوانیم. 


من در دوران دبیرستان در درس زبان فارسی و ادبیات نمره‌ی خوبی می‌گرفتم؛ چون از اول سال تحصیلی وقتی زبان فارسی در کلاس تدریس می‌شد بلافاصله درس را خلاصه می‌کردم و وقتی به خانه می‌رفتم خلاصه‌هایم را پاک‌نویس می‌کردم. تمام دستور زبان فارسی را به صورت نکته‌وار و با مثال‌ یادداشت می‌کردم و در پایان ترم، جزوه‌ی کاملی از تمام دستور زبان فارسی داشتم. وقتی تمرین حل می‌کردم اگر جایی دستور زبان را فراموش کرده بودم جزوه‌ام را می‌خواندم.

برای کنکور هم از این جزوه، خیلی استفاده کردم. اکنون هم خواهرم از آن استفاده می‌کند. من زبان فارسی را خیلی دوست داشتم و این علاقه در تهیه‌ی چنین جزوه‌ی کاملی به من کمک کرد.