راهکارهای من برای موفقیت در درس علوم (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه شفقی را می‌خوانیم.

راهکارهای من برای موفقیت در درس علوم (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه شفقی را می‌خوانیم. 


مهم‌ترین کاری که من با علاقه آن را انجام می‌دادم، پیش‌مطالعه درس‌های قبل از تدریس معلم در مدرسه بود. وقتی به کلاس می‌رفتم هنگام تدریس معلم نکاتی را که از قبل می‌دانستم بیان می‌کردم. این کار به من انگیزه‌ی قوی می‌داد و تدریس معلم برایم حالت رفع اشکال را داشت؛ زیرا من با ذهن شفاف وارد کلاس می‌شدم.

این قضیه را الان می‌توان با سؤالات نگاه به آینده آزمون‌های تابستان تطبیق داد. وقتی در تابستان خلاصه‌ی درس‌های سال آینده را بخوانیم می‌توانیم در کلاس درس اشکالات پیش‌آمده در آزمون را رفع کنیم. پیش‌مطالعه به طور کلی برای من حالت طرح سؤال ایجاد می‌کرد که در کلاس آن‌ها را با معلم رفع می‌کردم.