هر نفر، یک روش مطالعه (روش مطالعه)

من قبل از یادگیری هر درس، متن کتاب درسی را پیش‌خوانی می‌کردم.

هر نفر، یک روش مطالعه (روش مطالعه)

من قبل از یادگیری هر درس، متن کتاب درسی را پیش‌خوانی می‌کردم.

بعد از این‌که فرمول‌ها و قواعد درس را یاد می‌گرفتم سؤالات متنوع حل می‌کردم.

به گفته‌های معلم در کلاس خیلی خوب گوش می‌دادم.

یکی از درس‌هایی که در طول سال تحصیلی در اکثر مواقع 20 می‌گرفتم، ریاضی بود. به این دلیل که وقتی به خانه می‌آمدم بعد از کمی استراحت شروع به حل تکالیف می‌کردم و بعد از این‌که مسلط می‌شدم، چند سؤال دشوار حل می‌کردم تا مطمئن شوم هر سؤالی که از این مبحث طرح می‌شود پاسخ خواهم داد.

برای این‌که در حل سؤالات، سرعت محاسباتم را افزایش دهم مجذور اعداد را تا 20 حفظ کرده بودم. در وقت‌های مرده هم اعداد دو یا سه‌رقمی را در هم ضرب می‌کردم.