وقتی اولین آزمایش کاغذی تاریخ را انجام دادم (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق زهرا اصغریان را می‌خوانیم.

وقتی اولین آزمایش کاغذی تاریخ را انجام دادم (روش مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق زهرا اصغریان را می‌خوانیم. 


من همیشه به علم علاقه‌مند بودم و به نظرم شیمی بهترین درس بود. با علاقه‌ی زیادی که به معلمم خانم عباسیان و شیمی داشتم سعی کردم همیشه در شیمی بهترین باشم. به همین دلیل:

1.  با دقت تمام به حرف‌های خانم عباسیان در کلاس گوش می‌دادم.

2. جزوه می‌نوشتم. گاهی آن‌قدر غرق درس و لذت بردن از آن می‌شدم که موقع جزوه نوشتن جا می‌ماندم؛ چون در حال گفتن این جمله‌ی تعجبی بودم: «اوه! چه جالب!»

3. بعد از آمدن از مدرسه حداقل یک ساعت تمام مطالبی را که یاد گرفته بودم می‌خواندم.

4. در مواقع امتحان ابتدا جزوه را می‌خواندم و بعد سؤالات کلاس را حل می‌کردم.

5. پس از آن به سراغ کتاب کار می‌رفتم و بعد به سراغ کتاب درسی می‌رفتم.

6. در حاشیه‌ی کتاب خلاصه می‌نوشتم و تمام مطالب مهم را رنگی می‌کردم.

7. بعد از آن سؤالات امتحان قبلی را حل می‌کردم و به سراغ اشکالات قبلی‌ام می‌رفتم.

این عوامل باعث شد من یک شیمیست بشوم!