باید و نباید‌های پروژه‌ی 7

پروژه‌ی 7 پروژه‌ی کاملاً حساس و متفاوت‌تری است و در این پروژه تمرکز مطالعاتی بیش‌تری را می‌طلبد.

باید و نباید‌های پروژه‌ی 7

پروژه‌ی 7 پروژه‌ی کاملاً حساس و متفاوت‌تری است و در این پروژه تمرکز مطالعاتی بیش‌تری را می‌طلبد.

باید‌های ‌این پروژه:

1. حضور در مدرسه و کلاس درس

2. همراهی با برنامه‌ی آزمون‌ها

3. تکمیل کتاب‌‌های ‌نیم‌سال دوم پیش

4. تکمیل درس‌های پایه‌ی ترم دوم

5. تقویت عمومی

 

نباید‌های این ‌پروژه:

1. بازگشت مطالعه‌ی نیم‌سال اول

2. جمع‌بندی زودهنگام درس‌ها

3. کم‌توجهی به درس‌های عمومی