چرک‌نویس در درس ریاضی

کسب یک نمره‌ی خوب در درس ریاضی، مهم‌ترین قسمتی است که در کارنامه‌ی دانش‌آموز یا داوطلب کنکور به چشم می‌آید.

چرک‌نویس در درس ریاضی

کسب یک نمره‌ی خوب در درس ریاضی، مهم‌ترین قسمتی است که در کارنامه‌ی دانش‌آموز یا داوطلب کنکور به چشم می‌آید.

اگر می‌خواهید در این درس نمره یا درصد خوبی کسب کنید فقط باید بنویسید. هر چه بیش‌تر بنویسید، نتیجه‌ی بهتری می‌گیرید. ریاضی درسی است که با حفظ کردن و روخوانی نمی‌توان آن را یاد گرفت.

این اشتباه متداولی است. پس، از امروز شروع به سیاه کردن کاغذهای خود و تبدیل آن‌ها به چرک‌نویس کنید، البته با حل مسائل. اگر راه‌حل را بلد هستید خودتان بنویسید و با جواب صحیح آن را کنترل کنید. بعد آن را کنار بگذارید و راه‌حل را روی کاغذ بیاورید. اگر راه‌حل را بلد نیستید یک بار از روی آن بنویسید، بعد آن را کنار بگذارید و خودتان راه‌حل را روی کاغذ بیاورید. یادتان باشد هر چه حجم چرک‌نویس‌های شما بیش‌تر باشد مطالب بیش‌تری فرا گرفته‌اید.

برای هر هفته، خودتان مقداری کاغذ یا دفتر مشخص کنید و تا آخر هفته تمام آن‌ها را با حل مسائل سیاه کنید. مطمئن باشید اگر یک‌سری مسائل را دوباره‌نویسی کنید، برای بار سوم خودتان می‌توانید راه‌حل را بنویسید و با هر بار نوشتن قسمتی از روند حل یک مسئله را فرا خواهید گرفت. پس هر چه چرک‌نویس‌های شما بیش‌تر باشد، شما در حل مسائل مسلط‌تر خواهید بود.