روش صحیح مطالعه و مرور (2)

مرور به معنی مطالعه‌ی مجدد یا دوباره‌خوانی و چندباره‌خوانی نیست!

روش صحیح مطالعه و مرور (2)

ابزار مرور

مرور به معنی مطالعه‌ی مجدد یا دوباره‌خوانی و چندباره‌خوانی نیست! مرور زمانی بسیار کم‌تر از مطالعه‌ی مبحث از شما خواهد گرفت، به شرط این‌که ابزار مناسبی برای آن فراهم کرده باشید: مانند تست علامت‌دار، خلاصه‌نویسی و...

تست علامت دار:

توصیه می‌شود سه سری تست را برای مرور بعدی علامت‌دار کنید:

- تست‌های طبقه‌‌بندی‌شده‌ای که نتوانسته‌اید پاسخ دهید و بعد از مطالعه‌ی تشریحی هم‌چنان برای شما ابهام دارد. برای این تست‌ها حتماً با حل تمرین از مباحث مشابه و پرسش از دوستان و دبیران مطلب را به خوبی فراگیرید.

- تست‌هایی که بار اول غلط جواب داده‌اید ولی با کمی دقت یا مطالعه‌ی پاسخ تشریحی ایراد خود را در پاسخ‌گویی پیدا کرده‌اید و اطمینان یافته‌اید که به مطلب مسلط هستید. به عواملی که باعث پاسخ‌گویی اشتباه می‌شوند (مثل اشتباه محاسباتی، دقیق نخواندن متن تست، بی‌دقتی و...) توجه کنید و در صورت تکرار اشتباهات مشابه، آن را در خلاصه‌نویسی مبحث مربوط ثبت کنید تا در حل تست‌های نشان‌دار مورد توجه بیش‌تر باشند.

- تست‌‌هایی که صحیح جواب داده‌اید ولی نکات مهمی دارند و از آن می‌توان برای جمع‌بندی استفاده کرد و جنبه‌ی مدیریت منابع دارند.