سه کلید طلایی

بارها شنیده‌اید که آزمون برای یادگیری است ولی پایان آن نیست. ارزیابی آزمون از خود آزمون مهم‌تر است.

سه کلید طلایی

بارها شنیده‌اید که آزمون برای یادگیری است ولی پایان آن نیست. ارزیابی آزمون از خود آزمون مهم‌تر است. پیشنهاد می‌کنم هر آزمون 1 الی 2 درس را ارزیابی و تحلیل کنید (ترجیحاً درس‌هایی باشد که برای آزمون بعد هدف‌گذاری کرده‌اید). هنگام مواجه شدن با پاسخ‌های اشتباه، سه کلید طلایی را باید پیدا کنید.

پیدا کردن پاسخ صحیح و یاد گرفتن آن

صرفاً به پاسخ‌نامه‌ی آزمون اکتفا نکنید و به کتاب درسی رجوع کنید.

پیدا کردن علت اشتباه بودن گزینه‌ی انتخابی

تفاوت آن را با گزینه‌ی صحیح پیدا کنید.

پیدا کردن علت اشتباه خودتان

به این کلید باید امتیاز پنج‌ستاره داد؛ زیرا با پیدا کردن آن درصد زیادی از احتمال خطای شما در پاسخ‌گویی به این تیپ سؤال کاهش می‌یابد.

سه دلیل عمده برای به اشتباه افتادن وجود دارد:

صورت سؤال را با دقت مطالعه نکرده‌اید.

این مشکل با نوشتن داده‌های صورت سؤال در درس‌های محاسباتی و با تأکید بر قیدها و فعل‌ها در درس‌های تئوری حل می‌شود.

تمام گزینه‌ها را بررسی نکرده‌اید.

ممکن است گزینه‌ی انتخابی شما صحیح باشد اما کامل نباشد که با بررسی هر 4 گزینه این مشکل نیز حل می‌شود.

یادگیری ناقص

این مشکل ممکن است در نتیجه‌ی مطالعه‌ی اولیه ناقص مطالب یا کم‌توجهی به اهمیت حل تمرین تشریحی و تست بعد از مطالعه‌ی هر مبحث به وجود بیاید.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی