کارگاه جوش

در اکثر رشته‌های مهندسی، واحدی به اسم کارگاه جوش وجود دارد. در این کارگاه که در ترم‌های نخست ارائه می‌شود دانشجویان رشته‌ی مهندسی با کار فنی آشنا می‌شوند.

کارگاه جوش

در اکثر رشته‌های مهندسی، واحدی به اسم کارگاه جوش وجود دارد. در این کارگاه که در ترم‌های نخست ارائه می‌شود دانشجویان رشته‌ی مهندسی با کار فنی آشنا می‌شوند.

دانشجوی دختر و کار فنی! استرس کار فنی خواب‌های شبانه را به کابوس تبدیل کرده بود. ناآشنا بودن به کار و استاد سخت‌گیر، وضعیت را سخت‌تر کرده بود. در تمام جلسات تمرین هیچ یک از جوش‌های من درست از آب درنمی‌آمد و الکترود جوش به قطعه می‌چسبید و استرس بیش‌تر و اخم‌های استاد سخت‌گیر را به همراه داشت.

کارگاه‌های جوش که می‌توانستند بهترین خاطره از فرصت محدود کار فنی باشند به بدترین روز‌های ترم‌ها تبدیل شده بودند. در روز‌های پایانی ترم بود که تصمیم گرفتم ترس را کنار بگذارم و دستگاه جوش را مانند غول ترسناک نگاه نکنم. ماسک جوشکاری را که جلو چشم‌هایم گرفتم و الکترود را در درست‌هایم محکم کردم در ناباوری جوشی بسیار تمیز از کار درآمد. باید بگویم در جلسه‌ی‌ امتحانی کارگاه جوش نمره‌ی 19 گرفتم. 19 شیرین‌ترین نمره‌ی دوره‌ی لیسانسم بود. نمره‌ای که با کنار گذاشتن ترس‌هایم و نگاه‌های واقع‌بینانه توانسته بودم کسب کنم. هنوز هم تمام مشکلاتم را با دستگاه جوش مقایسه می‌کنم. عینک ترس دیگر قابل استفاده نیست.