روزانه چه‌قدر درس بخوانیم (نویسندگان نوجوان)

سارا علی‌نقی، کلاس ششم از اردبیل این مقاله را درباره‌ی زمان مطالعه‌ی روزانه نوشته است.

روزانه چه‌قدر درس بخوانیم (نویسندگان نوجوان)

سارا علی‌نقی، کلاس ششم از اردبیلاین مقاله را درباره‌ی زمان مطالعه‌ی روزانه نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


هر کس باید اول توانش را در نظر بگیرد. اگر توان کمی دارد نباید یک دفعه شروع به درس خواندن زیاد کند و باید کم کم این کار را انجام دهد تا به زمان دلخواه خود برسد و عادت کند. اگر می‌تواند زیاد مطالعه کند باید به درصد یادگیری خود توجه کند و درس‌هایی را که در آن دارای ضعف است بخواند ولی حتی اگر توانمان هم زیاد باشد نباید کاری کنیم که از درس زده شویم .

مقدار درس خواندن به نیازهای هر کس بستگی دارد.