اکنون مطمئن‌تر از همیشه عمل کنید

پس از پشت سر گذاشتن دوران طلایی نوروز لازم است برای رسیدن به اهدافتان از جمله موفقیت و پیشرفت در امتحانات نیم‌سال دوم، پیشروی موفق در آزمون‌های برنامه‌ای و... برنامه‌ریزی کنید.

اکنون مطمئن‌تر از همیشه عمل کنید

پس از پشت سر گذاشتن دوران طلایی نوروز لازم است برای رسیدن به اهدافتان از جمله موفقیت و پیشرفت در امتحانات نیم‌سال دوم، پیشروی موفق در آزمون‌های برنامه‌ای و... برنامه‌ریزی کنید. برای کسب نتیجه‌ی مطلوب می‌توانید این موارد را به کار ببندید:

1) عملکرد گذشته‌تان را ارزیابی کنید: بهترین ابزار برای ارزیابی عملکردهای‌تان کارنامه‌ی آزمون‌هاست. به وسیله‌ی کارنامه‌ها می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و کارهایی را که لازم است برای کسب یک نتیجه‌ی مطلوب انجام دهید اولویت‌بندی کنید.

2) برنامه‌ریزی کنید: برنامه‌ریزی تنها راهی است که به تلاش شما جهت و نظم خواهد داد؛ پس سعی کنید به صورت متعادل و با گنجاندن تمام درس‌ها در برنامه‌، مطالعه کنید.

3) در اجرای برنامه‌ی خود بکوشید: سعی کنید نسبت به برنامه‌ی خود پایبند بوده و در اجرای تک تک موارد آن کوتاهی نکنید. با این کار می‌توانید موجبات پیشرفت خود را فراهم کرده و به اهداف خود برسید.