اکنون مطمئن‌تر از همیشه عمل کنید

پس از پشت سر گذاشتن دوران طلایی نوروز لازم است برای رسیدن به اهدافتان از جمله موفقیت و پیشرفت در امتحانات نیم‌سال دوم، پیشروی موفق در آزمون‌های برنامه‌ای و... برنامه‌ریزی کنید.

پس از پشت سر گذاشتن دوران طلایی نوروز لازم است برای رسیدن به اهدافتان از جمله موفقیت و پیشرفت در امتحانات نیم‌سال دوم، پیشروی موفق در آزمون‌های برنامه‌ای و... برنامه‌ریزی کنید. برای کسب نتیجه‌ی مطلوب می‌توانید این موارد را به کار ببندید:

1) عملکرد گذشته‌تان را ارزیابی کنید: بهترین ابزار برای ارزیابی عملکردهای‌تان کارنامه‌ی آزمون‌هاست. به وسیله‌ی کارنامه‌ها می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و کارهایی را که لازم است برای کسب یک نتیجه‌ی مطلوب انجام دهید اولویت‌بندی کنید.

2) برنامه‌ریزی کنید: برنامه‌ریزی تنها راهی است که به تلاش شما جهت و نظم خواهد داد؛ پس سعی کنید به صورت متعادل و با گنجاندن تمام درس‌ها در برنامه‌، مطالعه کنید.

3) در اجرای برنامه‌ی خود بکوشید: سعی کنید نسبت به برنامه‌ی خود پایبند بوده و در اجرای تک تک موارد آن کوتاهی نکنید. با این کار می‌توانید موجبات پیشرفت خود را فراهم کرده و به اهداف خود برسید.