اطلاعات را خلاصه کنید

در اصل برای آمادگی امتحان باید اطلاعاتی را که قبلاً خوانده‌اید مرور کرده و آن‌ها را به اجزای کوچک‌تر خلاصه کنید.

اطلاعات را خلاصه کنید

در اصل برای آمادگی امتحان باید اطلاعاتی را که قبلاً خوانده‌اید مرور کرده و آن‌ها را به اجزای کوچک‌تر خلاصه کنید.

برای این کار با نوشتن تیتر و عنوان مطالب باید ایده‌ی اصلی را که سبب ذخیره‌ی دیگر اطلاعات می‌شود عنوان کنید.

روش دیگر ساختن فلش‌کارت است. تعاریف، رویدادهای تاریخی و فرمول‌های ریاضی را در یک سمت فلش‌کارت بنویسید و در سمت دیگر کلمه‌ای را بنویسید که یادآور بقیه‌ی اطلاعات باشد. خلاصه کردن مطالب به بخش‌های کوچک، مطالعه را قابل کنترل و کارآمد می‌کند.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور خارج از کشور 96 بخش سوم
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی