هدف اضافه را قیچی کنید

تا پایان راه با آزمون‌های برنامه‌ای همراه باشید و به تکمیل دانسته‌ها بپردازید.

هدف اضافه را قیچی کنید

آزمون‌های بعد از عید را با برنامه‌های کانون همراه کنید و تا آخرین روز تک‌برنامه‌ای باشید. پیوستگی آزمون‌های کانون و نکته‌دار بودن هر آزمون همراهی داوطلب را می‌خواهد. با حضور در آزمون‌ها هم ذهن منظم می‌شود و هم آرامش بیش‌تری به دست می‌آید. انسجام فکری در لحظه‌های پایانی اهمیت ویژه‌ای دارد. پس سعی کنید اهداف‌ اضافی را قیچی کرده و از چند برنامه بودن پرهیز کنید.

تا پایان راه با آزمون‌های برنامه‌ای همراه باشید و به تکمیل دانسته‌ها بپردازید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب