تنوین / ادب پارسی

اگر خیاطی بخواهد پیراهن بدوزد، آیا می‌تواند از الگوی شلوار استفاده کند؟ یا مثلاً اگر آشپزی بخواهد کیک بپزد، آیا می‌تواند دستور پخت نیمرو را به کار بندد؟

تنوین / ادب پارسی

به نام خدا نامه آغاز کن                               لب از بهر تسبیح او باز کن

اگر خیاطی بخواهد پیراهن بدوزد، آیا می‌تواند از الگوی شلوار استفاده کند؟ یا مثلاً اگر آشپزی بخواهد کیک بپزد، آیا می‌تواند دستور پخت نیمرو را به کار بندد؟

می‌دانم که پاسخ شما به این سؤالات «نه» است.

دوستان گرامی! هر زبانی برای خودش دستور زبانی دارد که باید برای تولید واژگان و عبارات و جملات، از آن دستور پیروی کند. ما نمی‌توانیم قواعد دستوری زبان‌های دیگر را در زبان خودمان به کار بریم.

تنوین مخصوص زبان عربی است و نباید آن را به واژه‌های فارسی متصل کنیم. پس اشتباه است اگر بگوییم: گاهاً، زباناً، خواهشاً

به جای این‌ها باید بگوییم:

گاهی، زبانی، خواهش می‌کنم

یادتان باشد که تنوین به واژه‌های غیر عربی که فارسی هم نباشند، متصل نمی‌شود. مثلاً به جای تلفناً باید بگوییم: تلفنی.

چه‌قدر خوب و بجاست که شما هم نگاهبان زبان ارجمند و باشکوه پارسی هستید، این نکات را رعایت می‌کنید و به دوستانتان هم یاد می‌دهید.