انتقال گرما با استفاده از پرتوهای نور

محققان دریافتند که می‌توان صرفا با استفاده از پرتوهای نور انرژی حرارتی را در محیط و در بین اجسام حرکت داد.

انتقال گرما با استفاده از پرتوهای نور

محققان دریافتند که می‌توان صرفا با استفاده از پرتوهای نور انرژی حرارتی را در محیط و در بین اجسام حرکت داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، محققان دانشگاه استنفورد در یک پروژه مشترک با محققان دانشگاه کلمبیا بر روی روند انتقال انرژی در محیط دریافتند در صورتی که دو جسم با دمای متفاوت در مجاورت هم قرار داشته باشند، حرارت حدود 100 برابر بیشتر از تصور قبلی بین دو جسم از طریق پرتوهای نور منتقل می‌شود.

پروفسور میشل لیپسون، متخصص مهندسی مواد از دانشگاه کلمبیا عنوان کرد: محققان با بررسی میزان تشعشع مواد در مقیاس 40 نانومتر دریافتند که انتقال انرژی حرارتی از طریق تابش بیش از 100 برابر محاسبات قبلی است.

وی در ادامه افزود: نتیجه این مطالعه نشان داد که می‌توان از پرتوهای نور به عنوان روشی مطمئن برای انتقال گرما از طریق کانال حرارتی استفاده کرد.

هنگامی که محققان اجسامی با دمای متفاوت را در فاصله بسیار نزدیک در حدود 100 نانومتر قرار دادند، امکان مشاهده روند انتقال گرما از طریق تابش امکان‌پذیر شد.

پژوهشگران معتقدند که مهم‌ترین دستاورد این مطالعه شناخت روش انتقال گرما با استفاده از پرتوزایی و تابش نور است به‌طوری‌که در آینده نزدیک این فناوری تحولی در صنعت ایجاد خواهد کرد.

منبع :

خرید کتاب